Företaget Hälsokraft, personlig utveckling, grundades 1991 och är idag specialiserad på kroppsfokuserade behandlings metoder. Jag som driver företaget heter Eva Robertsson och har mer än 30 års erfarenhet av att genom kroppsterapi och samtal verka för att människor ska må bra. Jag har utarbetat en egen behandlingsmodell som jag kallar Body Empowerment – den kraftväckande modellen.

Hälsokraft erbjuder förebyggande insatser, behandling, samtal, stresshantering samt återhämtning. Jag utgår från att människan fungerar som en helhet. Såväl orsaker till problem som åtgärder för problemlösning är mångdimensionella. Den kroppsfokuserade psykoterapin och Body Empowerment innefattar fysiska, mentala, sociala och existentiella aktiviteter.

Resultatet skapar hälsa, effektivitet, kreativitet och glädje, vilket i sin tur ger bättre relationer till familj och vänner, bättre balans mellan arbete och fritid och ett välmående som ger kraft att prestera mer på livets alla områden.

Hälsokraft samarbetar med företag, företagshälsovård, kommun, privatpraktiserande läkare och privatpersoner.

Målet med behandlingarna
• Målgruppen är personer som är sjukskrivna samt de som behöver bli medvetna om sin situation för att förhindra sjukskrivning eller minskad arbetskapacitet
• Rehabiliteringsinsatserna syftar till att öka sin livskvalité, återfå en ökad arbetsförmåga
• Metoden fokuserar på att arbeta med dolda hinder som kan motverka rehabilitering
• Klienten skall känna delaktighet, medskapande, samt känna sig sedd och hörd
• Klienten skall känna arbetsglädje och lust att vilja förändras till en positiv medarbetare och medmänniska
• Målet är att skapa en vi-känsla och en kreativitet som ökar medarbetarnas arbetsförmåga och därmed verksamhetens kvalitet

Möten med klienten
De första mötena innebär en fas där vi lär känna klienten, bygger upp ett förtroende och skapar en trygghet för den fortsatta behandlingen. Förutom inledande samtal noteras vid dessa tillfällen olika symtom som förmedlas av bland annat kroppsspråket, rösten och andningen.

Klienten får röra sig i rummet och vi för en dialog kring kroppskännedom och livsstil, hur andningen fungerar etc. Behandlingen kan även bestå av att vi upprättar ett kontrakt med hemuppgifter som ska vägleda klienten till att må bättre.