Vikten av att uttrycka tankar, upplevelser och minnen

Framrutan är större än backspegeln är ett uttryck som sägs för ofta enligt mig, du är hela tiden på väg framåt och historien får mindre betydelse, stämmer inte. Det finns kunskap i din livshistoria, att förneka detta förminskar ditt sanna jag.

Kram Eva