Tidssmart – Tidsstress

Svårt att balansera arbete, familj och annat i livet som du vill hinna med? Kanske upplever du att gränsen av vad du orkar kommer närmare och närmare.  Märker du att minnet börjar svikta och utbrändhetens hetta börjar bränna dig?

Den frustration du känner beror på att du känner dig lat, trots att du har gjort allt du orkar plus lite till, du ser hur mycket andra hinner och orkar, det du konstaterar är att du kommer aldrig att hinna med allt om än dygnet skulle ha tjugofyra timmar till.

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan negativ stress och hjärt-och kärlsjukdomar.

När, hur och varför känner du negativ stress?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva