Sexuella övergrepp, våldtäkt, våld

En kvinna som har varit utsatt för våldtäkt beskrev sin upplevelse så här ”att inte kunna fly, protestera eller göra motstånd mot gärningsmannen fick mig att känna mig död inombords”.

Känslan är så överväldigande och omfattande att alla möjliga slags reaktioner och alla möjliga försök till bearbetning uppstår samtidigt. Det är som att larmet har gått, beredskapen finns men sambandscentralen bryter samman. Efter övergreppet fortsätter denna beredskap att vara aktiverad.

På ytan kan det se ut som att hon har återhämtat sig. Kanske återgår hon till arbete och ett liv som är till synes normalt. Problem kan dock uppstå när hon hamnar i situationer där hon känner sig stressad/pressad eller när det förväntas att hon skall prestera något utöver det som hon är van vid. Hon kan vid dessa tillfällen hamna i de traumatiska minnena, fysiska och psykiska spänningar uppkommer, kroppssensationer som kan vara övermäktiga att hantera. Traumat (våldtäkten) kan också aktiveras av andra stimuli, sinnesintryck; ett ljus, ett ljud, en doft eller något annat som ofta på ett omedvetet plan förknippas med övergreppet. 

Allt detta är plågsamt. Det kan ge symtom, både psykiska och fysiska som kan vara svåra att förstå.  Kanske orkar hon inte arbeta med sina tidigare uppgifter, har inte ork med familj och vänner. Inskränker sitt sociala liv, minskar ner på fritidsintressen mm. Det är inte alltid lätt att koppla ihop symtomen med det tidigare övergreppet vare sig för henne eller för sjukvården när och om hon söker hjälp.

Övergreppet är också ofta förknippat med starka känslor av skuld och skam, vilket gör att det är svårt att berätta om.

Omgivningens reaktioner är betydelsefulla. Attityder till brottsoffer kan variera från tid till annan och från en situation till en annan.  Inte sällan kan förhör hos polis eller i domstol upplevas som ett nytt trauma med känslor av t.ex. vanmakt, raseri och andra starka känslor.

Jag har under många år arbetat med kvinnor som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp både som barn och som vuxna.  Min erfarenhet är att de vill och behöver prata om sina upplevelser. Det gäller hela händelsen, vad som inträffade, tiden, omgivningen, vem eller vilka som deltog, vad som hände timmarna och dagarna före och efter. Kvinnorna behöver skapa en verklig bild av händelseförloppet och sätta ord på den hjälplöshet de kände. De behöver lära känna sin egen kropp igen efter det våld de utsatts för. De vill känna att de har kontroll på alla känslor som de stängde av vid övergreppet. Det är också viktigt att beskriva konsekvenserna av det våld de har utsatts för.

Tidsbokning tel. 070 – 557 72 14, mejl eva@evarobertsson.se eller via bokadirekt.se.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva