Livets cykeltur: Att balansera genom utmaningar

Alla stöter vi på problem i livet, men hur vi hanterar dem skiljer oss åt. Vissa människor fastnar i problem, både sina egna och andras. Några ser sig själva som räddare, redo att bära världens tyngd på sina axlar.

Att hjälpa andra innebär inte alltid att lösa deras problem. Istället kan det handla om att stödja dem i deras egen process att hitta en lösning, genom att uppmuntra till dialog och självreflektion.

Livet är fyllt av utmaningar, precis som att lära sig att cykla. Det kräver balans, uppmärksamhet och kunskap om reglerna. Precis som du lär dig att bromsa i nedförsbackar och trampa hårdare i uppförsbackar, kan du utveckla färdigheter för att navigera livets utmaningar. Genom att se problem som en del av livet, snarare än hinder, kan vi växa och utvecklas som person.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Mitt namn är Eva Robertsson, samtalsterapeut, mitt fokus är att kombinera samtalsterapi med kroppsorienterade behandlingsmetoder. Över 30 år har jag haft förmånen att stödja mina klienter att utveckla nya hälsosamma vanor samt att öka sin självkännedom.

Att hantera utmaningar, från stress till glädje

Vilken riktning är den rätta för dig? Det är bara du som vet vad du vill prioritera? Vad vill du ha mer av? Vad vill du ha mindre av? Vad i ger dig kraft, mod och glädje ? Vad i ditt liv gör dig trött, energilös, irriterad och får dig att må dåligt, du blir något du inte vill vara, varken för dig eller din omgivning.

Några av de vanligaste resurserna som önskas är känslan av trygghet, delaktighet och engagemang. Konkreta, realistiska och mätbara mål kan ofta glömmas bort när fokus är sitt eget liv. Det blir ofta snabba med ohållbara lösningar på irritationsmoment i relationer, både privat och på arbetsplatsen, punktinsatser som inte löser problemen.

Människor som mår bra skapar en gemenskap, både privat och i arbetet. Naturligtvis är det motsatta sant för människor som inte mår bra – de behöver all sin kraft och energi till att orka med livet.

Långvarig stress kan upplevas som normalt, känslan av att kunna hantera mer än andra kan ge en energiboost. Det höga stressläget blir normaliserat. Tiden går, de negativa effekterna av stress döljer du genom att ge dig själv en falsk trygghet. Den energiboost du får är liknas vid en drog. Du bryr dig inte om att du utvecklat tunnelseende, du väljer bort att umgås med vänner, du är högpresterande på jobbet och saknar tid för återhämtning.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Självreflektion #PrioriteraDittLiv #HanteraStress #InreKraft #GlädjeOchStress #MentalHälsa #PersonligUtveckling