Att hitta sin inre kompass

Det finns stunder i livet då vi känner oss förlorade, rädda för det okända och ovana. Det är i dessa stunder som vi behöver hitta vår inre kompass. En kvinna jag nyligen träffade är ett perfekt exempel på detta.

Hon bokade tid med mig för att komma i kontakt med sin inre livskompass. Hon var medveten om sin rädsla för det okända och ovana. Hon hade slutat vilja leva, hon gjorde allt för att överleva.

Varje morgon vaknade hon med ångestfyllda tankar, frågor som “varför lever jag?”, “varför alla dessa plågsamma tankar?”, “varför all denna smärta i min kropp?”. Hon ville inte vakna.

Efter några tillfällen började vi tillsammans utforska vilka verktyg hon ville använda. När hon blev mer medveten om sin inre kompass började hon känna närvaro och trygghet inom sig.

I början var det inte lätt att ställa in kompassen. Vad var hennes vilja, önskan och drömmar? Trygghet och mod började få utrymme inom henne. Nu har hon även förmåga att sätta gränser, hantera svårigheter, hantera stress, oro och ångest.  Smärtan, värken och sömnsvårigheterna minskade.

Att följa sin inre kompass är inte alltid en rak och jämn väg. Det finns berg och dalar som vi behöver navigera genom. Vi behöver något som ger oss fäste för att inte falla för hårt eller glida för långt tillbaka. Jag brukar kalla det ANKARTANKAR.

Genom att följa vår inre kompass kan vi hitta vår egen väg genom livets utmaningar och svårigheter. Det är inte alltid lätt, men det är definitivt värt det.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva