Bearbeta känslor efter trauman

Att bearbeta våra trauman ger oss större tillgång till våra känslor, skillnaden är att vi inte längre är deras gisslan. Vi äger våra känslor snarare än att våra känslor äger oss.  Rädsla från tidigare kan omvandlas till bland annat frihet, nyfikenhet och kreativitet. När du påbörjat din läkande resa och känner dig sårbar är det inte ett tecken på svaghet utan det är ett tecken på att läkningen har börjat och du börjar känna känslor som du inte kunnat känna tidigare.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva