Att hantera utmaningar, från stress till glädje

Vilken riktning är den rätta för dig? Det är bara du som vet vad du vill prioritera? Vad vill du ha mer av? Vad vill du ha mindre av? Vad i ger dig kraft, mod och glädje ? Vad i ditt liv gör dig trött, energilös, irriterad och får dig att må dåligt, du blir något du inte vill vara, varken för dig eller din omgivning.

Några av de vanligaste resurserna som önskas är känslan av trygghet, delaktighet och engagemang. Konkreta, realistiska och mätbara mål kan ofta glömmas bort när fokus är sitt eget liv. Det blir ofta snabba med ohållbara lösningar på irritationsmoment i relationer, både privat och på arbetsplatsen, punktinsatser som inte löser problemen.

Människor som mår bra skapar en gemenskap, både privat och i arbetet. Naturligtvis är det motsatta sant för människor som inte mår bra – de behöver all sin kraft och energi till att orka med livet.

Långvarig stress kan upplevas som normalt, känslan av att kunna hantera mer än andra kan ge en energiboost. Det höga stressläget blir normaliserat. Tiden går, de negativa effekterna av stress döljer du genom att ge dig själv en falsk trygghet. Den energiboost du får är liknas vid en drog. Du bryr dig inte om att du utvecklat tunnelseende, du väljer bort att umgås med vänner, du är högpresterande på jobbet och saknar tid för återhämtning.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Självreflektion #PrioriteraDittLiv #HanteraStress #InreKraft #GlädjeOchStress #MentalHälsa #PersonligUtveckling

Kroppens hälsosamma språk, nionde steget

Vikten av socialt sammanhang; När du känner dig låg, energilös, ledsen och hamnar i grubblerier, väljer du då att isolera dig? Drar du för gardinerna? Dörren öppnar du inte när någon ringer på den?

Lång tid tillbaka sökte vi till grupper för att kunna skydda oss mot faror som djur och fiender, då sökte vi oss från ensamhet. I dag finns inte faror på samma sätt, jag tror att vi bär på dessa anlag att tillhöra ett socialt sammanhang.

Du behöver gemenskap, trygghet, tillhörighet, närhet och framför allt bli lyssnad till för att må bra. Har du ett socialt nätverk? När du känner ensamheten, oro, rädsla, stress vem, vill du ringa?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Kroppens hälsosamma språk, åttonde steget

Hur ofta tänker du eller kanske till och med säger ”jag har inte tid” eller ”hur ska jag hinna?” Kanske handlar det om att träna, tillaga hälsosam mat, ringa en vän, meditera, skriva.

Är det inte konstigt att du väljer bort det som verkligen skulle göra dig gott?

Vad är egentligen viktigt i ditt liv? Hur gör du för att minska din tidsstress som du känner i ditt kropps-system?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Att undertrycka känslor kan leda till stress, ångest och fysiska hälsoproblem

Vi lever i en fartfylld värld, det är så lätt för oss att fastna i det dagliga livet. Kanske tror vi att det blir enklare genom att undvika känslor för det skulle ta för mycket tid. Vi skruvar upp tempot, vad händer när känslorna blir för starka, många och övermäktiga. Att undertrycka känslor kan leda till stress, ångest och fysiska hälsoproblem.

Tillåt dig att känna, du behöver inte värdera eller kritisera. Du får bättre förståelse för dina egna behov, det blir även enklare att uttrycka dina känslor till andra.

Kom ihåg att dina känslor är viktiga. Så ta väl hand om dig själv och var inte rädd för att uttrycka dina känslor på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Stressdemoner

Skriv ner alla dina stressdemoner.

När du tydliggör varje händelse som skapar stress förvandlas de från ett stort berg till ett sandkorn.

Fråga dig själv; Vad kan du göra för att minska den stress som påverkar dig negativt? Vad ger dig styrka till att kunna hantera denna stress på ett bra sätt?

Skapa en loggbok, den tydliggör när, var och hur stressen uppkommer.

Vill du att vi tillsammans strukturerar en loggbok som passar dig. Boka ett kostnadsfritt introduktionstillfälle så får du mer information.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Svensk studie tyder på att beröringsmassage kan minska stress och ångest.

Hittade en intressant artikel i svt – massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan och kan minska stress och ångest (skrolla så hittar du länken).

Sänkte ångesten

I den tredje studien fick en grupp på tio deltagare beröringsmassage medan en lika stor grupp inte fick det. Resultatet visade inga större skillnader i stress mellan grupperna, men däremot minskade beröringsmassagen ångestnivåerna. Deltagarna skattade själva sina ångestnivåer i ett formulär.

– I den sista studien intervjuade vi friska individer som fått massage om hur de upplevde massagen. De uttryckte bland annat att det kändes som en belöning, att deras välmående ökade och att stressen minskade. De beskrev massagen som att få en dos av lugnande läkemedel, säger Lenita Lindgren.”

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva