Stormar gör oss starkare och visare

”Storms make trees take deeper roots.” – Dolly Parton

Detsamma gäller oss människor, stormar gör oss starkare och visare.