Skuggsidor

Alla har vi skuggsidor som vi vill och kanske tvingas dölja. Skam och rädsla för att bli avslöjad och förnedrad. Har du accepterat dina egna skuggsidor?

Kramar Eva

Skam och sårbarhet.

Det är fint att möta vänner som vågar visa sin skam och sårbarhet.

Här håller Brenè Brown ett inspirerande TED-talk.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva