Dagboksskrivning för att bryta gamla beteendemönster.

Dagboksskrivning för självreflektion och att bryta gamla beteendemönster

Tänk på alla minnen vi bär med oss, både de vi väljer att komma ihåg och de som vi omedvetet inte kommer ihåg. Starka, utmanande upplevelser har en tendens att fästa sig djupare i vårt minne. Men genom att skriva dagbok kan du även komma ihåg “det finstilta,” händelser som bara är som en bris i ditt liv.

Att börja skriva dagbok kan vara början på en ny vana, ett sätt att ställa frågor till dig själv. Hur har du ställt in din livskompass? Vilka delmål har du satt upp? Hur skulle det kännas om du nådde ditt mål?

Genom att skriva dagbok kanske du upptäcker gamla beteendemönster eller inser att den stress du lever med ofta sätter igång din autopilot. Dagboken kan bli ett verktyg för att bryta mönster.

Välj en dagbok som inspirerar dig, en som får dig att känna glädje och styrka. För att få ut det mesta möjliga, skriv i den varje dag. Skriv om dina tankar, känslor och upplevelser. Det kommer inte bara att hjälpa dig att minnas, utan också att reflektera och växa som person.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Hej och varmt välkommen! Jag är Eva Robertsson, samtalsterapeut, mitt fokus ligger på att kombinera samtalsterapi med kroppsorienterade behandlingsmetoder. Jag finns här för att vägleda dig på din resa mot självkännedom och personlig utveckling. Genom att arbeta tillsammans kan vi utforska hur dina medvetna och omedvetna val påverkar alla delar av ditt liv, både på det personliga och professionella planet.

Mitt engagemang är att stödja dig i att utveckla nya, hälsosamma vanor och att öka din självkännedom. Boka din kostnadsfria 15-minuters konsultation idag genom att skicka ett SMS till 070 – 557 72 14.

Att hantera utmaningar, från stress till glädje

Vilken riktning är den rätta för dig? Det är bara du som vet vad du vill prioritera? Vad vill du ha mer av? Vad vill du ha mindre av? Vad i ger dig kraft, mod och glädje ? Vad i ditt liv gör dig trött, energilös, irriterad och får dig att må dåligt, du blir något du inte vill vara, varken för dig eller din omgivning.

Några av de vanligaste resurserna som önskas är känslan av trygghet, delaktighet och engagemang. Konkreta, realistiska och mätbara mål kan ofta glömmas bort när fokus är sitt eget liv. Det blir ofta snabba med ohållbara lösningar på irritationsmoment i relationer, både privat och på arbetsplatsen, punktinsatser som inte löser problemen.

Människor som mår bra skapar en gemenskap, både privat och i arbetet. Naturligtvis är det motsatta sant för människor som inte mår bra – de behöver all sin kraft och energi till att orka med livet.

Långvarig stress kan upplevas som normalt, känslan av att kunna hantera mer än andra kan ge en energiboost. Det höga stressläget blir normaliserat. Tiden går, de negativa effekterna av stress döljer du genom att ge dig själv en falsk trygghet. Den energiboost du får är liknas vid en drog. Du bryr dig inte om att du utvecklat tunnelseende, du väljer bort att umgås med vänner, du är högpresterande på jobbet och saknar tid för återhämtning.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Självreflektion #PrioriteraDittLiv #HanteraStress #InreKraft #GlädjeOchStress #MentalHälsa #PersonligUtveckling

Känslomässiga mönster

Hej, hur mår du idag? Jag vill dela med mig av ett samtal som handlar om känslomässiga mönster och hur det fortsätter att upprepas i våra liv. Personen kände att det var yttre omständigheter som orsakade ilskan.  Men är det verkligen så?

Tänk om det finns fragment av tidigare obearbetade händelser som skapar reaktioner? Våra kroppar, tankar och känslor reagerar på dessa fragment, vilket gör det svårt att gå vidare. När något påminner om den tidigare händelse, blir dåtid och nutid sammanflätade.

Det är känslor som redan ligger vilande inom oss som aktiveras när människor, platser och saker berör och väcker det som är vilande. Så länge en tidigare händelse får finnas kvar i oss blir vi påverkade och reaktionen blir en mix av då och nu.

Vi skyller våra reaktioner på yttre omständigheter utan att inse att konsekvensen är att vi fortsätter att reagera som vi alltid har gjort. Vi är fast i vårt känslomässiga mönster. Så länge vi undviker att beröra och tydliggöra händelsen lever en liten del av oss kvar i det som en gång gjorde oss maktlösa.

Men vi kan bryta oss loss från vår tidigare upplevelse, utan att känna motstånd och skuld. Det är lätt att vilja vara kvar i sin komfortzon. Att tydliggöra fragment du bär med dig kan ge dig en ny känsla av mod och styrka.

Är du redo att uppleva denna förändring? Kontakta mig, så kan vi tillsammans navigera genom din resa.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#KänslomässigaMönster #PersonligUtveckling #Självreflektion #Förändring #Mod #Styrka #Navigera #VäxaTillsammans #Komfortzon #TydliggöraFragment