Att känna rädsla

Alla människor upplever rädsla i någon form, även de som hävdar motsatsen. Kom ihåg att rädsla är en känsla som vi själva skapar. Ofta är vi rädda för att prova något nytt eftersom vi inte vet vad resultatet kommer att bli.

Fråga dig själv: Vad är du rädd för? Vad är det som orsakar oro och varför tror du att det är ohanterbart? Träna din hjärna, lite varje dag, att se möjligheter i stället för hinder.

Kom ihåg, du är inte ensam. Vi är alla människor, och vi är alla rädda ibland. Men med rätt verktyg och inställning kan vi lära oss att hantera vår rädsla och leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#HanteraRädsla #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Välkommen till Livets Skala!

Var skulle du placera ditt nuvarande liv på en skala från 1 till 10? Innan du svarar, ta en stund att verkligen reflektera över din nuvarande livssituation. Kom ihåg, det är ditt liv och endast du vet vad som är bäst för dig.

Tillfredsställelse: Är du nöjd med ditt liv som det är nu? Om det finns något du skulle vilja ändra, vad skulle det vara?

Hinder: Är du medveten om dina hinder? Känner du till de yttre och inre faktorer som kan hindra dig från att nå dina mål?

Mål: Har du satt upp mål för dig själv? Kanske har du långsiktiga eller kortsiktiga mål som du strävar efter att uppnå?

Hälsa och välbefinnande: Tar du väl hand om din kropp? Är du fysiskt aktiv? Prioriterar du en näringsrik kost? Äter du mat som ger dig energi och bidrar till din hälsa?

Sömn: Vaknar du utvilad varje morgon? Har du en god sömn som gör att du vaknar utvilad och redo att ta dig an dagen?

Reflektion och återhämtning: Tar du tid för reflektion och återhämtning? Ger du dig själv utrymme att reflektera över ditt liv och återhämta dig från dagens stress?

Kom ihåg, det finns inget rätt eller fel svar. Det viktigaste är att du är ärlig mot dig själv och tar aktiva steg för att skapa det liv du önskar. Genom att regelbundet utvärdera dessa områden kan du få en djupare förståelse för ditt välbefinnande och identifiera områden där du kan förbättra det.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#LivetsSkala#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Återupptäck din kropps visdom

Redan i mycket tidig ålder börjar vi distansera oss från vår egen kropp. Vi får sällan chansen att lära oss den visdom som vår kropp har. Det blir normalt att ignorera av kroppens uttryck. Vi betraktar smärta, utmattning och sorg som sjukdomar och problem. Det skapar en situation där vi inte förstår vår kropps signaler. Som terapeut har jag märkt att människor ofta är rädda och ovana vid att lyssna på, uppskatta och respektera sin kropps signaler.

Är du redo att börja resan mot att återupptäcka och värdera din kropps visdom? Vill du lära dig lyssna på, värdesätta och respektera din kropps signaler i stället för att se dem som problem.

Kontakta mig så kan vi tillsammans börja denna resa till ett ökat välbefinnande.

Låt oss växa tillsammans?

Kram Eva

#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #Kroppsfokuserad psykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Stress, en superkraft eller?

Stress kan ibland kännas som en superkraft, känslan av att ha förmågan att hantera mer än andra. Men långvarig stress kan bli vårt nya normala och det är mindre bra. Vi kan dölja effekterna av negativ stress bakom en illusion av trygghet. Kom ihåg, det är viktigt att du tar hand om dig.

#Stresshantering #Utmattning #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

Utforska din behandlingsplan – Din resa till välbefinnande

Tillsammans skapar vi en karta över önskvärd utveckling. Du hittar och formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalitet. Utifrån resultatet kan vi tillsammans forma ett kontrakt som blir styrdokument för den fortsatta behandlingen.

Vi kommer att utforska både inre och yttre hinder, samt sätta upp kort- och långsiktiga mål: Jag rekommenderar att du för en dagbok under processen. Om du önskar, kan vi formulera ett kontrakt om vad vill uppnå. Vid varje tillfälle ingår kroppsfokuserad behandling.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Behandlingsplan #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

Förstå och utmana dina övertygelser

Som terapeut vill jag hjälpa dig att förstå att din syn på världen formas av dina begränsande övertygelser. De kan vara användbara verktyg när du navigerar genom livets utmaningar. Men om de inte ifrågasätts kan de skapa hinder för din lycka.

Vilka begränsande övertygelser har du? När skapades dessa? En del skapades under din barndom, av jämnåriga, lärare eller din familj. Till exempel kan du tro att ”jag måste vara smal för att bli omtyckt”, en riktig man gråter inte”, ”jag behöver vara snäll för att andra ska mår bra” eller ”jag får inte vara arg”.

Även om dessa begränsande övertygelser ofta är felaktiga, känns de 100% sant för dig. Det är inte så lätt att bara ignorera dem. Men att tydliggöra dina begränsande övertygelser som håller dig tillbaka tar du det första steget för att övervinna dem.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

Att värdesätta sig själv

Ett spontant uttalande av en av mina klienter ”Det jag behöver är att värdesätta mig själv och mina förmågor, att se mina styrkor som gåvor och acceptera mina svagheter (även solen har sina fläckar). När jag gör det upplever jag en känsla av lugn och inre styrka som ger mig kraft att skapa det liv jag förtjänar.”

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

Eget utvecklingssamtal – Reflektera över din personliga utveckling

Här är några frågor att fundera över:

• Vilka aktiviteter eller upplevelser ger dig glädje och vitalitet?

• Finns det något i ditt liv som dränerar dig på energi?

• Vilka människor gör att du känner dig bekväm och uppskattad?

• Finns det några relationer i ditt liv som du kanske behöver släppa taget om?

• Vilka är dina styrkor och hur kan du bäst använda dem?

• Vad betyder mest för dig?

Frågor som ger dig en djupare förståelse för dig själv och din nuvarande situation. Ta dig tid att besvara dem och reflektera över dina tankar och känslor. Det kan vara ett värdefullt steg i din personliga utvecklingsresa.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Utvecklingssamtal #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

En positiv tanke

Allt börjar med en tanke, så välj en positiv. Vår kropp har ingen förmåga att skilja mellan tanke, känsla och verklighet. Det är viktigt att vara snäll med dig själv. Omfamna och hylla dina unika och fantastiska egenskaper.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder

Utforska din inre värld genom MEDVETEN ANDNING

Vår kropp är ett hav av sensationer, känslor och energier – ständigt i rörelse och förändring. Varje våg som rör sig genom kroppen är en del av en större symfoni. En dans av livet som pulserar inom oss.

När vi omfamnar den fria och spontana rörelsen i andningen, stödjer vi inte bara dess flöde, utan vi frigör också andra vågor inom oss. Vi tillåter andningen fylla oss och genomsyra varje cell i vår kropp.

Genom att lösa upp spänningar och blockeringar i kroppen, tillåter vi den att komma i bättre balans.

Medveten andning är inte bara en teknik, det är en inbjudan till att dyka djupt in i oss själva.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Självkännedom #KroppensVisdom #InreStyrka #TraumaBearbetning #MedvetenAndning #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder