Samtal som berör och fördjupar

Att lyssna är en viktig förmåga till att fördjupa vänskap, våga visa sin sårbarhet samt stärka förtroende.

Samtal med närvaro och en djup önskan om att vilja förstå, skapar genuin vänskap.

Det är inte enkel att dela ett samtal med en vän som vill hjälpa genom att ge råd, fixa och rätta till. Eller kanske ännu sämre, en vän som avbryter och tar över samtalet.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva