Ord och dess betydelse

Nu är det en tid när jag vänder in och ut på ord och dess betydelse. Ord som jag ofta använder är vacker som för mig betyder själsligt vacker. Vänskap, en ny eller gammal vän som gör att vi vill varandra gott. Ärlighet, uttrycka sig kärleksfullt och förklara sina olikheter. Respektera någon, att förstå att denna person gör det som verkligen känns bäst för honom/henne.

Person som är ond är i obalans, mäter sin lycka i andras olycka, konstruerar sin egen verklighet och sanning.

Vilka ord är viktiga för dig?  Vad betyder dessa ord för dig?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva