Livets Utmaningar: Att navigera genom träning, relationer, kompetens och enkelhet

Livet är förunderligt – Vi önskar ofta att det ska vara enkelt men det börjar alltid med att det känns svårt eller näst in till omöjligt.

Träning och hälsa: Att komma igång med träningen kan vara en utmaning både fysiskt och mentalt. Att inte vara aktiv kan leda till hälsoproblem som är mycket svårare att hantera. Att vara aktiv är en investering i att må bra.

Kommunikation och relationer: Att undvika svåra samtal och konflikter kan leda till större problem. Att samtala direkt om det problem som kan finnas är ofta obekvämt men att inte tala om dem gör att problemen blir större. Det krävs mod för att bygga starka och hälsosamma relationer.

Kompetens och självförverkligande: Att vara kreativ och kunna hantera sitt hantverk kan vara svårt och tidskrävande. Att inte ha någon kunskap kan göra livet ännu svårare. Genom att investera tid och övning lär vi oss förbättra våra färdigheter och vi kan öppna dörrar till nya möjligheter och uppnå en känsla av självförverkligande.

Enkelhet: Att sträva efter enkelhet är inte alltid enkelt. Det kräver ofta att vi gör svåra val och prioriteringar, det är värt det i slutändan. Genom att fokusera på det som verkligen betyder något för oss, kan vi skapa ett liv som är både enklare och mer meningsfullt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Tack för ditt besök! Jag heter Eva Robertsson och jag är samtalsterapeut med inriktning på kroppsorienterade behandlingsmetoder. Jag erbjuder mina tjänster till både privatpersoner och företag. Mitt mål är att hjälpa mina klienter att utveckla nya vanor och öka deras förståelse för hur våra val, både medvetna och omedvetna, påverkar allt vi gör, oavsett om det är inom personliga eller professionella områden. Om du är intresserad av att boka en kostnadsfri konsultation på 15 minuter, vänligen skicka ett SMS till mig på 070 – 557 72 14.

Känslomässiga mönster

Hej, hur mår du idag? Jag vill dela med mig av ett samtal som handlar om känslomässiga mönster och hur det fortsätter att upprepas i våra liv. Personen kände att det var yttre omständigheter som orsakade ilskan.  Men är det verkligen så?

Tänk om det finns fragment av tidigare obearbetade händelser som skapar reaktioner? Våra kroppar, tankar och känslor reagerar på dessa fragment, vilket gör det svårt att gå vidare. När något påminner om den tidigare händelse, blir dåtid och nutid sammanflätade.

Det är känslor som redan ligger vilande inom oss som aktiveras när människor, platser och saker berör och väcker det som är vilande. Så länge en tidigare händelse får finnas kvar i oss blir vi påverkade och reaktionen blir en mix av då och nu.

Vi skyller våra reaktioner på yttre omständigheter utan att inse att konsekvensen är att vi fortsätter att reagera som vi alltid har gjort. Vi är fast i vårt känslomässiga mönster. Så länge vi undviker att beröra och tydliggöra händelsen lever en liten del av oss kvar i det som en gång gjorde oss maktlösa.

Men vi kan bryta oss loss från vår tidigare upplevelse, utan att känna motstånd och skuld. Det är lätt att vilja vara kvar i sin komfortzon. Att tydliggöra fragment du bär med dig kan ge dig en ny känsla av mod och styrka.

Är du redo att uppleva denna förändring? Kontakta mig, så kan vi tillsammans navigera genom din resa.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#KänslomässigaMönster #PersonligUtveckling #Självreflektion #Förändring #Mod #Styrka #Navigera #VäxaTillsammans #Komfortzon #TydliggöraFragment