Mjuk och inkännande metod, återställer spända partier i kroppen

Kroppsfokuserad psykoterapi, en mjuk och inkännande metod som återställer spända partier i kroppen. När vi hamnar i en traumatisk händelse, kan kroppen fastna i det rörelsemönster som den var i när händelsen inträffade.

I kroppfokuserad psykoterapi arbetar vi tillsammans för att minska kroppsminnet. Det är en varsam behandlingsmetod, där låsta reaktioner som finns i kroppen minskar eller släpper helt.

Metoden kan öka din kunskap kring sambandet mellan den traumatiska händelsen och den begränsning du känner idag. När du blir medveten om sambandet kan läkning ske.

Den ger dig möjlighet till att göra nya val, det sker genom att känna till medvetna och omedvetna gränser och begränsningar.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva