Att känna rädsla

Alla människor upplever rädsla i någon form, även de som hävdar motsatsen. Kom ihåg att rädsla är en känsla som vi själva skapar. Ofta är vi rädda för att prova något nytt eftersom vi inte vet vad resultatet kommer att bli.

Fråga dig själv: Vad är du rädd för? Vad är det som orsakar oro och varför tror du att det är ohanterbart? Träna din hjärna, lite varje dag, att se möjligheter i stället för hinder.

Kom ihåg, du är inte ensam. Vi är alla människor, och vi är alla rädda ibland. Men med rätt verktyg och inställning kan vi lära oss att hantera vår rädsla och leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#HanteraRädsla #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Välkommen till Livets Skala!

Var skulle du placera ditt nuvarande liv på en skala från 1 till 10? Innan du svarar, ta en stund att verkligen reflektera över din nuvarande livssituation. Kom ihåg, det är ditt liv och endast du vet vad som är bäst för dig.

Tillfredsställelse: Är du nöjd med ditt liv som det är nu? Om det finns något du skulle vilja ändra, vad skulle det vara?

Hinder: Är du medveten om dina hinder? Känner du till de yttre och inre faktorer som kan hindra dig från att nå dina mål?

Mål: Har du satt upp mål för dig själv? Kanske har du långsiktiga eller kortsiktiga mål som du strävar efter att uppnå?

Hälsa och välbefinnande: Tar du väl hand om din kropp? Är du fysiskt aktiv? Prioriterar du en näringsrik kost? Äter du mat som ger dig energi och bidrar till din hälsa?

Sömn: Vaknar du utvilad varje morgon? Har du en god sömn som gör att du vaknar utvilad och redo att ta dig an dagen?

Reflektion och återhämtning: Tar du tid för reflektion och återhämtning? Ger du dig själv utrymme att reflektera över ditt liv och återhämta dig från dagens stress?

Kom ihåg, det finns inget rätt eller fel svar. Det viktigaste är att du är ärlig mot dig själv och tar aktiva steg för att skapa det liv du önskar. Genom att regelbundet utvärdera dessa områden kan du få en djupare förståelse för ditt välbefinnande och identifiera områden där du kan förbättra det.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#LivetsSkala#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Återupptäck din kropps visdom

Redan i mycket tidig ålder börjar vi distansera oss från vår egen kropp. Vi får sällan chansen att lära oss den visdom som vår kropp har. Det blir normalt att ignorera av kroppens uttryck. Vi betraktar smärta, utmattning och sorg som sjukdomar och problem. Det skapar en situation där vi inte förstår vår kropps signaler. Som terapeut har jag märkt att människor ofta är rädda och ovana vid att lyssna på, uppskatta och respektera sin kropps signaler.

Är du redo att börja resan mot att återupptäcka och värdera din kropps visdom? Vill du lära dig lyssna på, värdesätta och respektera din kropps signaler i stället för att se dem som problem.

Kontakta mig så kan vi tillsammans börja denna resa till ett ökat välbefinnande.

Låt oss växa tillsammans?

Kram Eva

#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #Kroppsfokuserad psykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Sätter du värde på den du är?

  • Kan du sätta gränser som gör att du mår bra?
  • Gör du val som leder dig framåt?
  • Har du drömmar som du vill förverkliga?
  • Vilka grundvärderingar har du?
  • Vad innebär välmående för dig?
  • Är du ärlig med dig själv?
  • Gör du det du vill?

Att ställa sig själv dessa frågor

  • Förbättrar självförtroendet.
  • Möjliggör relationer som får dig att må bra.
  • Du mår bättre personligt och professionellt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#massage #medvetenandning #bodyempowerment #återhämtning #stresshantering #samtalsterapi #expertutlåtande #kroppsfokuseradpsykoterapi #coaching

Intresserad av massage och lugnande massage för återhämtning, avspänning och stressreducering?

Massage

När spänningarna i muskler släpper frigörs energi som kroppen nu kan nyttja på effektivare sätt. Massage gör att vi känner oss lugnare, mjukare och rörligare samtidigt som cirkulationen i kroppen ökar. Massage gör även att lugn och ro-hormonet oxytocin (motsatsen till adrenalin) frigörs.

Lugnande massage för återhämtning, avspänning och stressreducering

Tillsammans arbetar vi med vad det som ligger till grund för smärta, stress, trötthet och ångest. Ofta kommer vi fram till en metod som innebär en kombination av avslappningsbehandling och samtal om livssituation och beteende.

Hjärnan mår bra av massage (Publicerad 4 december 2012)

En svensk studie tyder på att beröringsmassage kan minska stress och ångest.

Forskarna börjar förstå hur kroppen kan hantera negativa upplevelser – hur den i sig själv kan motverka stress och ångest med hjälp av massage. I förlängningen skulle det kunna leda till att patienter inte behöver lika mycket mediciner, som ofta ger besvärliga biverkningar. Beröringsmassage kan fungera som ett komplement till medicinering och annan behandling av besvären.

Utdrag från www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage

Tidsbokning tel. 070 – 557 72 14, mejl eva@evarobertsson.se eller via bokadirekt.se.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Svensk studie tyder på att beröringsmassage kan minska stress och ångest.

Hittade en intressant artikel i svt – massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan och kan minska stress och ångest (skrolla så hittar du länken).

Sänkte ångesten

I den tredje studien fick en grupp på tio deltagare beröringsmassage medan en lika stor grupp inte fick det. Resultatet visade inga större skillnader i stress mellan grupperna, men däremot minskade beröringsmassagen ångestnivåerna. Deltagarna skattade själva sina ångestnivåer i ett formulär.

– I den sista studien intervjuade vi friska individer som fått massage om hur de upplevde massagen. De uttryckte bland annat att det kändes som en belöning, att deras välmående ökade och att stressen minskade. De beskrev massagen som att få en dos av lugnande läkemedel, säger Lenita Lindgren.”

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva