Svensk studie tyder på att beröringsmassage kan minska stress och ångest.

Hittade en intressant artikel i svt – massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan och kan minska stress och ångest (skrolla så hittar du länken).

Sänkte ångesten

I den tredje studien fick en grupp på tio deltagare beröringsmassage medan en lika stor grupp inte fick det. Resultatet visade inga större skillnader i stress mellan grupperna, men däremot minskade beröringsmassagen ångestnivåerna. Deltagarna skattade själva sina ångestnivåer i ett formulär.

– I den sista studien intervjuade vi friska individer som fått massage om hur de upplevde massagen. De uttryckte bland annat att det kändes som en belöning, att deras välmående ökade och att stressen minskade. De beskrev massagen som att få en dos av lugnande läkemedel, säger Lenita Lindgren.”

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva