Livet blir mer intressant när du vet dina gränser

Vill du vara en bra gränssättare? Vill du göra en medveten inre resa och utforska vem du är i ditt gränssättande?

  • Låtsas du som om det finns inga brister utan pekar ut omgivningen som oförstående?
  • Är du en people pleaser?
  • Vill du ha makt genom att alltid ge andra svar på tal?
  • Känns det bra att få omgivningen tyst genom att explodera?
  • Väljer du att bli tyst och tänker ”det är inte lönt att ta den här konflikten”?
  • Blir du hysterisk och hotfull för att få din vilja igenom?
  • Använder du passiv-aggressivitet och lögner?
  • Väljer du att vara gränslös och låter andra styra ditt liv?

Vilken livskvalité har du valt?

Uttryck jag ofta hör av mina klienter är att de känner större FRIHET genom att bli medveten och förbättra sitt gränssättande.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva