Att förstå och övervinna kroppslig avstängdhet

Känner du dig främmande för din egen kropp? Du är inte ensam. Många kvinnor upplever en känsla av avstängdhet, en brist på kärleksfullt och positivt förhållande till sin egen kropp.

Det kan bero på en mängd olika faktorer. Du kanske försöker undvika tankar som oro, rädsla och andra stressfaktorer genom att bli överanalyserande och lever ditt liv styrt av logik.

Många är inte vana vid att lyssna till sin kropps-signaler, men din kropp kan vägleda dig när du lär dig att lyssna till den.

Frågan är, varför har du stängt av din kropp? Det kan vara ett överlevnadsbeslut, utlöst av traumatiska händelser, olyckor, sjukdomar, eller kanske till och med ett meddelande om att något är fel med din kropp.

Vi kan tillsammans utforska och förstå dessa känslor, och arbeta till att återupprätta en positiv koppling till din kropp.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#KroppsligAvstängdhet #KroppsligMedvetenhet #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder