Att hitta sin inre kompass

Det finns stunder i livet då vi känner oss förlorade, rädda för det okända och ovana. Det är i dessa stunder som vi behöver hitta vår inre kompass. En kvinna jag nyligen träffade är ett perfekt exempel på detta.

Hon bokade tid med mig för att komma i kontakt med sin inre livskompass. Hon var medveten om sin rädsla för det okända och ovana. Hon hade slutat vilja leva, hon gjorde allt för att överleva.

Varje morgon vaknade hon med ångestfyllda tankar, frågor som “varför lever jag?”, “varför alla dessa plågsamma tankar?”, “varför all denna smärta i min kropp?”. Hon ville inte vakna.

Efter några tillfällen började vi tillsammans utforska vilka verktyg hon ville använda. När hon blev mer medveten om sin inre kompass började hon känna närvaro och trygghet inom sig.

I början var det inte lätt att ställa in kompassen. Vad var hennes vilja, önskan och drömmar? Trygghet och mod började få utrymme inom henne. Nu har hon även förmåga att sätta gränser, hantera svårigheter, hantera stress, oro och ångest.  Smärtan, värken och sömnsvårigheterna minskade.

Att följa sin inre kompass är inte alltid en rak och jämn väg. Det finns berg och dalar som vi behöver navigera genom. Vi behöver något som ger oss fäste för att inte falla för hårt eller glida för långt tillbaka. Jag brukar kalla det ANKARTANKAR.

Genom att följa vår inre kompass kan vi hitta vår egen väg genom livets utmaningar och svårigheter. Det är inte alltid lätt, men det är definitivt värt det.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Kropps-sanning = Kroppsfokuserad psykoterapi

Att uttrycka sin kropps-sanning är en viktig del av kroppsfokuserad psykoterapi, detta för att kunna känna glädje och njutning. Att försöka glömma och gömma svåra upplevelser är inte alltid det bästa.

Kram Eva

#kroppsfokuseradpsykoterapi #bodyempowerment #samtalsstöd #coachning #lyssnatillsinkropp

Sätter du värde på den du är?

  • Kan du sätta gränser som gör att du mår bra?
  • Gör du val som leder dig framåt?
  • Har du drömmar som du vill förverkliga?
  • Vilka grundvärderingar har du?
  • Vad innebär välmående för dig?
  • Är du ärlig med dig själv?
  • Gör du det du vill?

Att ställa sig själv dessa frågor

  • Förbättrar självförtroendet.
  • Möjliggör relationer som får dig att må bra.
  • Du mår bättre personligt och professionellt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#massage #medvetenandning #bodyempowerment #återhämtning #stresshantering #samtalsterapi #expertutlåtande #kroppsfokuseradpsykoterapi #coaching

Intresserad av kroppsfokuserad psykoterapi med jag-stödjande samtalsmetodik?

Kroppsfokuserad psykoterapi med jag-stödjande samtalsmetodik

Metoden ger dig möjlighet till att göra nya val, detta sker genom att känna till medvetna och omedvetna gränser och begränsningar. Negativa händelser som tagits med bland annat från skolan, familjen och arbetet har gjort att du kanske beslutat att undvika exempelvis rädslor, utmaningar, konflikter, relationer.

På det sättet har utvecklingsmöjligheterna minskat. Överlevnadsbeslut sätter sig ofta i kroppen, andningen minskar, kroppsspråket blir stelt, rösten blir monoton, den egna förmågan är starkt begränsad.

Metoden ger dig möjlighet att förstå och bearbeta eller släppa taget om det som begränsar. Behandlingen är mjuk och inkännande. Denna metod utvecklar förmågan att tolka kroppens signaler (kroppens eget språk).

För att använda kroppens fulla potential krävs att det finns full rörelsefrihet i kroppens vävnader.

Tidsbokning tel. 070 – 557 72 14, mejl eva@evarobertsson.se eller via bokadirekt.se.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva