Vilse

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse” – Tomas Tranströmer, dikt ”Glänta.

Dikten är en påminnelse till oss alla om att ibland behöver vi gå vilse för att kunna stanna upp, reflektera och börja följa vår egen inre kompass. Det är i stunder av förvirring och osäkerhet som vi ofta hittar vår sanna väg.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Att följa din inre kompass

I mitt förra blogginlägg nämnde jag, vikten av att följa sin inre kompass. När vi tillsammans utforskar vad som är din inre kompass blir du medveten om nya val du vill göra. Att ställa in din kompassriktning är en djupgående och personlig process.

Några av de verktyg som du behöver i din verktygslåda kan vara;

Gränssättning – Vilka gränser behöver du sätta till din omgivning? Gränssättning hjälper oss att skydda vår energi och vårt välbefinnande.

Begränsningar – Vilka har du? Är du medveten om när du pressar dig själv för hårt?

Lyssna till ditt hjärta – Vad vill ditt hjärta förmedla till dig? Det kan vara svårt att lyssna när livet rusar på i högt tempo.

Värderingar – Har du lämnat över rodret till omgivningen, du blir styrd av andras värderingar och förväntningar.

Svårigheter – Hur hanterar du dessa? Livet är fullt av utmaningar, att kunna navigera genom dem är en del av vår livsresa.

Att hantera stress, oro och ångest – Vilka resurser har du för att hantera dessa känslor? Kan det vara andningstekniker, meditation eller kroppsscanning?

Minska smärta, värk och sömnlöshet – Fysiskt obehag kan ha stor inverkan för din livskvalité. Vilka metoder kan vara ett bra val för dig? Kan det vara stresshantering, yoga eller träning.

Det kan vara några av dina verktyg för att hitta din inre kompass, kom ihåg att varje persons resa är unik.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Att hitta sin inre kompass

Det finns stunder i livet då vi känner oss förlorade, rädda för det okända och ovana. Det är i dessa stunder som vi behöver hitta vår inre kompass. En kvinna jag nyligen träffade är ett perfekt exempel på detta.

Hon bokade tid med mig för att komma i kontakt med sin inre livskompass. Hon var medveten om sin rädsla för det okända och ovana. Hon hade slutat vilja leva, hon gjorde allt för att överleva.

Varje morgon vaknade hon med ångestfyllda tankar, frågor som “varför lever jag?”, “varför alla dessa plågsamma tankar?”, “varför all denna smärta i min kropp?”. Hon ville inte vakna.

Efter några tillfällen började vi tillsammans utforska vilka verktyg hon ville använda. När hon blev mer medveten om sin inre kompass började hon känna närvaro och trygghet inom sig.

I början var det inte lätt att ställa in kompassen. Vad var hennes vilja, önskan och drömmar? Trygghet och mod började få utrymme inom henne. Nu har hon även förmåga att sätta gränser, hantera svårigheter, hantera stress, oro och ångest.  Smärtan, värken och sömnsvårigheterna minskade.

Att följa sin inre kompass är inte alltid en rak och jämn väg. Det finns berg och dalar som vi behöver navigera genom. Vi behöver något som ger oss fäste för att inte falla för hårt eller glida för långt tillbaka. Jag brukar kalla det ANKARTANKAR.

Genom att följa vår inre kompass kan vi hitta vår egen väg genom livets utmaningar och svårigheter. Det är inte alltid lätt, men det är definitivt värt det.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva