Kroppens hälsosamma språk

Så glad att du har följt mig under mina korta presentationer av några delar jag samtalar kring i kombination med kroppsbaserade behandlingsmetoder.

Kroppens hälsosamma språk, steg

 1. Träning
 2. Medveten andning
 3. Skriva morgonsidor
 4. Visionboard
 5. Oro
 6. Kroppsscanning, YinYoga
 7. Gränssättning
 8. Tidsmedvetenhet
 9. Socialt sammanhang
 10. Förändringar
 11. Sömn

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Kroppens hälsosamma språk, sjunde steget

Har du reflekterat över hur snäll och generös du är? Du ger bort mycket tid och energi till andra? Kan det vara så att du automatiskt prioriterar andra före dig själv? Vilka värderingar har du? Vilka behov har du? Litar du på dig själv? När du upplever att någon ”går” över din gräns, kan du konstruktivt uttrycka detta?

Du har lättare att sätta gränser när omgivningen kräver saker, när omgivningen är vänligt manipulerande suddas dina gränser ut, du blir använd och utnyttjad?

Vad är det som gör att du slutat lyssna till dina behov? Kan det vara så att du som barn har fått positiv bekräftelse när du har presterat saker som vuxna uppskattat. Och när du undersökte och upptäckte omgivningen på egen hand gav vuxna dig negativ respons?

När jag arbetar med gränssättning i möten med klienter är jag tydlig med att det inte handlar om att lägga skulden på de vuxna. Det handlar om att skapa information, en tidslinje om din barndom så att du bättre kan förstå vem och varför du agerat som du gjort.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Livet blir mer intressant när du vet dina gränser

Vill du vara en bra gränssättare? Vill du göra en medveten inre resa och utforska vem du är i ditt gränssättande?

 • Låtsas du som om det finns inga brister utan pekar ut omgivningen som oförstående?
 • Är du en people pleaser?
 • Vill du ha makt genom att alltid ge andra svar på tal?
 • Känns det bra att få omgivningen tyst genom att explodera?
 • Väljer du att bli tyst och tänker ”det är inte lönt att ta den här konflikten”?
 • Blir du hysterisk och hotfull för att få din vilja igenom?
 • Använder du passiv-aggressivitet och lögner?
 • Väljer du att vara gränslös och låter andra styra ditt liv?

Vilken livskvalité har du valt?

Uttryck jag ofta hör av mina klienter är att de känner större FRIHET genom att bli medveten och förbättra sitt gränssättande.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva