Sätter du värde på den du är?

  • Kan du sätta gränser som gör att du mår bra?
  • Gör du val som leder dig framåt?
  • Har du drömmar som du vill förverkliga?
  • Vilka grundvärderingar har du?
  • Vad innebär välmående för dig?
  • Är du ärlig med dig själv?
  • Gör du det du vill?

Att ställa sig själv dessa frågor

  • Förbättrar självförtroendet.
  • Möjliggör relationer som får dig att må bra.
  • Du mår bättre personligt och professionellt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#massage #medvetenandning #bodyempowerment #återhämtning #stresshantering #samtalsterapi #expertutlåtande #kroppsfokuseradpsykoterapi #coaching

Intresserad av Body Empowerment?

Body Empowerment – den kraftväckande modellen

Tillsammans utvecklar vi en ”karta” över önskad utveckling av ditt liv. Du formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalité. Resultatet benämns kontrakt och utgör ett styrdokument för behandlingen.

Vid de första tillfällena bygger vi upp ett förtroende och skapar en trygghet för den fortsatta behandlingen. Förutom inledande samtal om stress-, trauma- och sjukdomshistorik samtalar vi om nuvarande hälsostatus. Olika symtom som förmedlas av bland annat kroppshållning, kroppsspråk, rösten och andningen, du får röra dig i rummet och vi för en dialog kring kroppskännedom och livsstil, hur andningen fungerar och hur kroppen upplevs (kroppsscanning).

Behandlingen kan även bestå av att vi upprättar ett kontrakt med hemuppgifter som kan vägleda dig till ett bättre mående. Uppföljning sker, tillika utvärdering i slutet av behandlingsserien. Metoden har vidareutvecklats utifrån forskning med mångårig erfarenhet som trygg förutsättning.

Forskningsrapporten ”Physiotherapy as Empowerment” (Mattsson, Wikman m.fl. 2000) visar hur effektiv kroppsfokuserad psykoterapi är för att påverka välbefinnandet på en rad områden, såväl fysiska som psykiska. Forskningen visar på kroppspsykoterapins lyckosamma resultat vid behandling av bland annat kroniskt smärttillstånd. En holistisk syn på mänskliga problem, ställer speciella kompetenskrav på terapeutiska insatser. Det dokumenterat goda behandlingsresultatet bygger på aktivt deltagande under ett längre tidsperspektiv. Deltagarna utvecklar aktivt de önskvärda personliga egenskaperna och förhållningssätt för att öka förutsättningarna för ”det goda livet”, ett liv med hälsa och välbefinnande.

Tidsbokning tel. 070 – 557 72 14, mejl eva@evarobertsson.se eller via bokadirekt.se.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Hur många poäng har ditt liv?

Hur många poäng skulle du sätta på ditt liv, använd skala 1 – 10 (1 lägst – 10 högst). Innan du börjar, reflektera på var i livet du befinner dig och framför allt var snäll med dig själv, det är ditt liv och det är endast du som vet vad du behöver. Svårigheten kan vara att inte jämföra sig med andra eller med de vi ser i sociala medier.

Är du nöjd med ditt liv?

Känner du till dina yttre och inre hinder?

Har du några lång- eller kortsiktiga mål?

Gör du något fysiskt för att din kropp skall må bra?

Äter du mat som ger dig hälsosam energi?

Vaknar du ofta utvilad?

Har du skapat tid för reflektion och återhämtning?

Det här några frågor jag brukar samtala kring när vi tillsammans arbetar med Body Empowerment.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva