Höstens påverkan på hälsan

Hösten är underbar med stärkande promenader i fina höstfärger och en klar luft som gör det lätt att andas. Hoppas verkligen att du har möjlighet att njuta av det.

Men hösten innebär också ett tilltagande mörker, regn och kyla som på olika sätt påverkar hälsotillståndet med i värsta fall värk och nedstämdhet. Ibland känns det dessutom som om julen närmar sig med stormsteg, vilket kan vara ett stresspåslag för många och som givetvis får negativa konsekvenser för måendet. Här kan långa höstpromenader göra nytta.

Vikten av motion

När jag läser studier om hälsa och välmående, blir jag alltid uppmärksam på hur viktig regelbunden motion är för att lindra depression och dessutom har den inga biverkningar.

När jag utvärderade mina behandlingar visade det sig att andelen som motionerade och tränade var betydligt högre i slutet av behandlingsserien, jämfört med början. Det är intressant, därför att behandlingsmetoderna inte direkt fokuserar på träning. Däremot innehåller mina klientsamtal frågor som syftar till att väcka lusten till att göra något varje dag för att må bra. Det handlar om att öka medvetenheten när det gäller att själv ta ansvar för sin hälsa. Och det sker bland annat genom träning och motion. Därigenom skapas ett ökat välmående och en högre livskvalité. Man kan åter känna glädje och den kreativa förmågan ökar.

Body Empowerment – den kraftväckande modellen, det är en kombination av motiverande samtal, kroppsfokuserade behandlingsmetoder och livsstilsförändringar.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva