Att undertrycka känslor kan leda till stress, ångest och fysiska hälsoproblem

Vi lever i en fartfylld värld, det är så lätt för oss att fastna i det dagliga livet. Kanske tror vi att det blir enklare genom att undvika känslor för det skulle ta för mycket tid. Vi skruvar upp tempot, vad händer när känslorna blir för starka, många och övermäktiga. Att undertrycka känslor kan leda till stress, ångest och fysiska hälsoproblem.

Tillåt dig att känna, du behöver inte värdera eller kritisera. Du får bättre förståelse för dina egna behov, det blir även enklare att uttrycka dina känslor till andra.

Kom ihåg att dina känslor är viktiga. Så ta väl hand om dig själv och var inte rädd för att uttrycka dina känslor på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Svensk studie tyder på att beröringsmassage kan minska stress och ångest.

Hittade en intressant artikel i svt – massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan och kan minska stress och ångest (skrolla så hittar du länken).

Sänkte ångesten

I den tredje studien fick en grupp på tio deltagare beröringsmassage medan en lika stor grupp inte fick det. Resultatet visade inga större skillnader i stress mellan grupperna, men däremot minskade beröringsmassagen ångestnivåerna. Deltagarna skattade själva sina ångestnivåer i ett formulär.

– I den sista studien intervjuade vi friska individer som fått massage om hur de upplevde massagen. De uttryckte bland annat att det kändes som en belöning, att deras välmående ökade och att stressen minskade. De beskrev massagen som att få en dos av lugnande läkemedel, säger Lenita Lindgren.”

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-mar-bra-av-massage

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva