Kraften i känslor och äktheten i sårbarhet, en resa till självmedvetenhet

Det är magiskt att se klienter utforskar och omfamnar sina känslor. Att observera hur de behåller kopplingen till sina känslor utan att de låter känslorna ta över, att bli mer lyhörd, mer medveten och mindre reaktiv, är verkligen inspirerande.

Att välkomna kraften i sårbarheten är viktigt att betona. Din sårbarhet är inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett uttryck för äkthet.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#UtforskaKänslor #OmfamnaSårbarhet #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder