Skapa förutsättningar för inre läkning

Har du upplevt en skada som bara blir värre med tiden? Du vet att det bästa du kan göra är att söka hjälp. På hälsocentralen rengör de såret, kanske syr och du kanske till och med får medicin.

Men är det verkligen hälsocentralen och dess personal som läker dig? Nej, det är din egen kropp som gör läkningsarbetet. Hälsocentralen skapar de bästa förutsättningarna för att läkningen ska kunna ske.

Det är precis vad samtalsterapi handlar om. När vi bär på ärr från vår historia, behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för att kunna läka. Precis som med ett fysiskt sår, behöver läkningsprocessen få ta tid.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#InreLäkning #MentalHälsa #PersonligUtveckling #ÄrrFrånHistorien #Läkningsprocess #Samtalsterapi #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder