Rädsla, skräck och oro

Hur stor del av ditt liv och din verklighet skapas av dessa känslor?

Kram Eva