När jag startade mitt företag 1991 var min passion att få möta personer som varit med om situationer som har varit mycket för mycket vilket har resulterat i att de slutat eller kanske inte ens börjat lyssna till sin kropp.

Mitt intresse för behandlingsmetoder med beröring som fokus var stort. Kurser och utbildningar i Siatzu, Rosenmetoden, Zonterapi, Body Harmony och massage var starten i mitt företagande.

Jag började förstå den ordlösa kommunikationen som finns i beröringen.

Idag använder jag framförallt massage och kroppsfokuserad psykoterapi i kombination med Body Empowerment, den kraftväckande modellen.

Samtalsterapeut med inriktning på kroppsorienterade behandlingsmetoder

Handledning

För att fördjupa mina kunskaper och mitt intresse som samtalsterapeut med inriktning på kroppsorienterade behandlingsmetoder har jag under alla år regelbundet tagit del av enskild handledning.

Kvalitetsplan

Det är viktigt att genomgående ha en bra kvalitet på de tjänster jag erbjuder, samtidigt som ambitionen är att ständigt utveckla och förändra arbetssätt och metoder, allt för att mina klinter, kunder och uppdragsgivare skall må bra och känna sig nöjda. Därför kommer du att få fylla i ett frågeformulär vid första besöket.

Syftet är att utvärdera behandlingarna och resultatet kommer att visa hur verksamheten fungerar, vad som skulle kunna förändras och förbättras. När du avslutat dina behandlingar kommer du att få ett nytt frågeformulär med liknande frågor.