Lycka

Vilka är dina värderingar, behov och mål? Jag ser det som att lycka är ett resultat av dessa tre. Vad är lycka för dig?