Kroppsfokuserad psykoterapi är inte bara en behandlingsmetod

Det är en resa till läkning. Det är en djupgående process som omfamnar varje del av oss – vår kropp, vårt sinne och våra känslor.

Varje erfarenhet vi har, varje tanke vi tänker, varje känsla vi känner, de alla lämnar avtryck i vår kropp. När vi riktar vår uppmärksamhet mot dessa avtryck, öppnar vi dörren till läkning.

Genom att engagera oss i denna process, börjar vi förstå hur djupt sammankopplade alla aspekter av vårt väsen verkligen är. Vi börjar se banden mellan vårt fysiska jag, vårt mentala jag och vårt emotionella jag. I denna förståelse, upptäcker vi vägen till verklig, varaktig förändring och välbefinnande.

Denna resa är inte alltid lätt. Det kräver mod att möta oss själva på detta sätt. Men belöningen – en djupare förståelse för oss själva och en varaktig känsla av välbefinnande – är väl värt ansträngningen.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#MåBra #PersonligUtveckling #KroppsfokuseradPsykoterapi #Samtalsterapi