Hur reagerar vänner?

Har du reflekterat över hur vänner reagerar på dina idéer och framtidsdrömmar?

De flesta blir entusiastiska, kommer med positiva hejarop och ställer följdfrågor. Dina idéer och framtidsdrömmar når fantastiska nivåer.

Men det finns tyvärr ”vänner” som varken lyssnar, vill inte lyssna, de tänker på annat eller har inte tid.

Vad kan du göra för att låta deras negativa attityd passera?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva