Ett barn är beroende av sin omgivning för att överleva.

Ett barn anpassar sig, vill vara till lags och lär sig att behaga för att bli älskad. Rädslan att bli övergiven kan finnas kvar som vuxen. När du reagerar som det rädda barnet, ge barnet kärlek i stället för att låta det sårade barnet skapa onödigt drama.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#massage #medvetenandning #bodyempowerment #återhämtning #stresshantering #samtalsterapi #expertutlåtande #kroppsfokuseradpsykoterapi #coaching