Du skapar en karta över önskvärd utveckling och formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalité. Resultatet blir en kompass för fortsatt behandling. Vilka inre- och yttre hinder finns? Kort- och långsiktiga mål. Jag rekommenderar att du skriver dagbok under tiden. Du tydliggör det du vill uppnå till nästa gång vi ses. Vid varje tillfälle ingår en kroppsfokuserad behandling.

Möjliga teman vid våra träffar:

• Relationer
• Livspusslet
• Kost, träning
• Livshändelser
• Grundaffekter
• Bruk, missbruk
• Kommunikation
• Kroppskännedom
• Tids-/energibudget
• Smärta, värk, stelhet
• Stresshantering, reflektion
• Avspänning, återhämtning
• Kroppsscanning, meditation
• Avslutning och utvärdering
• Då – Nu – Sedan

Totalt antal tillfällen är cirka 10, varje tillfälle varar mellan 60 – 90 minuter.