Eget utvecklingssamtal – Reflektera över din personliga utveckling

Här är några frågor att fundera över:

• Vilka aktiviteter eller upplevelser ger dig glädje och vitalitet?

• Finns det något i ditt liv som dränerar dig på energi?

• Vilka människor gör att du känner dig bekväm och uppskattad?

• Finns det några relationer i ditt liv som du kanske behöver släppa taget om?

• Vilka är dina styrkor och hur kan du bäst använda dem?

• Vad betyder mest för dig?

Frågor som ger dig en djupare förståelse för dig själv och din nuvarande situation. Ta dig tid att besvara dem och reflektera över dina tankar och känslor. Det kan vara ett värdefullt steg i din personliga utvecklingsresa.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#Utvecklingssamtal #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder