Det psykiska traumat innebär nästan alltid att inte vara sedd, att inte vara speglad och att inte räknas med

”När människor är synkroniserade med varandra brukar de stå eller sitta på samma sätt, och deras röster följer samma rytm. Men våra spegelneuroner gör oss också sårbara för andras negativitet, så att vi svarar på deras ilska med vrede eller dras ner i deras depression. Jag kommer att berätta mer om spegelneuronerna längre fram i boken, eftersom det psykiska traumat nästan alltid innebär att inte vara sedd, att inte vara speglad och att inte räknas med. Behandlingen måste återaktivera förmågan att på ett säkert sätt spegla och bli speglad av andra, men också att utveckla motståndskraft mot att bli tjuvkopplad av andras negativa känslor.”

Läser återigen Kroppen håller räkningenHjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma skriven av Bessel van Kolk och fascineras att den kunskap som han delar.

Kram Eva

#kroppsfokuseradpsykoterapi #bodyempowerment #samtalsstöd #coachning