Den perfekta kroppen

Möter ofta klienter som kämpar med att hitta en kärleksfull relation till sin kropp. De kämpar med bilden av den perfekta kroppen. Det är dags att uppmärksamma den kritik som du riktar mot din kropp, kritiken kan påverka din fysiska och mentala hälsa.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva