Att berätta något i förtroende

Umgås du med vänner som gör att du behöver ha beredskap och skydd, du blir trött och utmattad av att hela tiden vara på din vakt. Det är svårt att utveckla en sann och intim relation när du hamnar i kamp-, frys- och flyktkänslan, det är en upplevelse du får när du inte känner förtroende, trygghet och tillit.

Sanna vänner gör att du känner dig värdefull, förstådd, sedd, hörd och trygg.  Du behöver inte vara rädd för repressalier eller dömande, du kan vara sårbar, ärlig och svag.

Kram Eva