Att känna rädsla

Alla människor upplever rädsla i någon form, även de som hävdar motsatsen. Kom ihåg att rädsla är en känsla som vi själva skapar. Ofta är vi rädda för att prova något nytt eftersom vi inte vet vad resultatet kommer att bli.

Fråga dig själv: Vad är du rädd för? Vad är det som orsakar oro och varför tror du att det är ohanterbart? Träna din hjärna, lite varje dag, att se möjligheter i stället för hinder.

Kom ihåg, du är inte ensam. Vi är alla människor, och vi är alla rädda ibland. Men med rätt verktyg och inställning kan vi lära oss att hantera vår rädsla och leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#HanteraRädsla #PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage

Rädsla, en känsla som ofta ses som negativ

Min erfarenhet är att rädslan är en viktig vägvisare. Den kan fungera som en varningssignal mot potentiell fara, hjälpa oss att skilja mellan det som är säkert och det som är osäkert. Men det finns också en annan sida av rädslan, en som vi kanske inte alltid ser.

Genom att möta vår rädsla, i stället för att stänga av eller undvika den, kan vi uppleva mod och styrka. När jag står inför mina rädslor, skapar jag utrymme för dem. Jag andas, låter dem vara närvarande och delar dem med vänner som är villiga att lyssna. På så sätt blir rädslan mindre av en fiende och mer av en lärare.

Det är viktigt att komma ihåg att det är okej att känna rädsla. Det är en naturlig del av livet, något som vi alla upplever. Genom att acceptera rädslan, snarare än att fly från den, kan vi lära oss mycket om oss själva. Så nästa gång du känner rädsla, kom ihåg att det är okej. Andas, låt den finnas dela den med någon du litar på. Du kanske blir förvånad över vad du kan lära dig.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#MötDinRädsla #RädslaSomLärare #AndasOchAcceptera #DetÄrOkejAttKännaRädsla