Problem

Har du tänkt på att problem kan vara ett tecken på att förändring är på gång? Hur ofta fastnar du i känslan av hjälplöshet när problem uppstår.

När du smälter guld brinner de flesta föroreningar bort och de ädlaste består, kanske kan det vara så att problem förädlar oss.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva