Känner du att du inte räcker till?

Eller känner att du inte har tillräckligt? Att något i ditt liv kanske inte är som du önskar? Dessa känslor, oavsett om de speglar din verklighet eller inte, är det känslor som alla upplever ibland.

Det är viktigt att komma ihåg att det är helt naturligt att känna så här. Om känslorna blir ohanterliga, då kan det vara bra att söka stöd, antingen från vänner, familj eller en professionell terapeut. Tillsammans kan vi utforska och hitta sätt att hantera dem. Du är inte ensam, och det finns alltid hjälp att få.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #KroppsfokuseradPsykoterapi #MedvetenAndning #Massage