Från rädsla till att våga vara jag

”Min första session var för ett år sedan, då jag upplevde att mitt liv enbart handlade om rädslor. Min kropp var spänd och fylld med smärta.

All min vakna tid handlade om att ha kontroll detta för att inte behöva känna rädsla.

Nu ett år sedan kan jag hantera mina rädslor och jag lyssnar till min kropp och mitt inre.

Tack Eva”