Återupptäck din kropps visdom

Redan i mycket tidig ålder börjar vi distansera oss från vår egen kropp. Vi får sällan chansen att lära oss den visdom som vår kropp har. Det blir normalt att ignorera av kroppens uttryck. Vi betraktar smärta, utmattning och sorg som sjukdomar och problem. Det skapar en situation där vi inte förstår vår kropps signaler. Som terapeut har jag märkt att människor ofta är rädda och ovana vid att lyssna på, uppskatta och respektera sin kropps signaler.

Är du redo att börja resan mot att återupptäcka och värdera din kropps visdom? Vill du lära dig lyssna på, värdesätta och respektera din kropps signaler i stället för att se dem som problem.

Kontakta mig så kan vi tillsammans börja denna resa till ett ökat välbefinnande.

Låt oss växa tillsammans?

Kram Eva

#PersonligUtveckling #Samtalsterapi #Coaching #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder #Kroppsfokuserad psykoterapi #MedvetenAndning #Massage