Uppleva kraften i dina känslor och kroppens visdom

Tillåt dig att stanna upp, var kvar i känslan så länge du kan och upplev vad som händer i kroppen. Det är något som jag ofta säger till mina klienter.

Genom att vara i kontakt med dina kroppssignaler, kan du upptäcka dina djupaste önskningar och drömmar. Du kanske kommer i kontakt med gamla händelser där du kände dig tvungen att begränsa dig.

Kan återkopplingen till dessa gamla händelser förändra dina tidigare beslut? Genom att identifiera dina nya mål och justera din inre kompass, ger du dig själv möjlighet att bli fri från tidigare begränsningar och påtvingade mål.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#UpplevKänslor #KroppensVisdom #inreKompass #FriFrånBegränsningar #Samtalsterapi #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder