Kroppens hälsosamma språk, nionde steget

Vikten av socialt sammanhang; När du känner dig låg, energilös, ledsen och hamnar i grubblerier, väljer du då att isolera dig? Drar du för gardinerna? Dörren öppnar du inte när någon ringer på den?

Lång tid tillbaka sökte vi till grupper för att kunna skydda oss mot faror som djur och fiender, då sökte vi oss från ensamhet. I dag finns inte faror på samma sätt, jag tror att vi bär på dessa anlag att tillhöra ett socialt sammanhang.

Du behöver gemenskap, trygghet, tillhörighet, närhet och framför allt bli lyssnad till för att må bra. Har du ett socialt nätverk? När du känner ensamheten, oro, rädsla, stress vem, vill du ringa?

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva