Att hitta sina egna ord som läker

Jag skulle verkligen vilja övertyga de som har sorg, smärta, kaos eller andra svårigheter att börja uttrycka sig i skrift. Det är något speciellt att hitta ord och formuleringar som innehåller mer än att bara formulera sig för att någon annan skall höra vad du uttrycker.

I mitt jobb möter jag de som har svårt att uttrycka sig, jag rekommenderar att börja skriva om det som är just nu, det behöver inte vara någon dagbok utan bara ord, formuleringar, meningar för dagen.

Kan man inte uttrycka det man menar, tvingas man mena det man kan uttrycka”.

”Steffo Törnquist”