Har du någonsin undrat över vikten av att dra gränser?

Låt mig berätta, det är mer avgörande än du kanske tror. Oavsett område i ditt liv, är det viktigt att tydligt kommunicera dina behov tidigt och ofta.

När du inte uttrycker dina gränser, kommer andra att göra antaganden baserade på sina egna behov. Och låt oss vara ärliga, det blir ofta helt fel. Med tiden kan denna brist på kommunikation bli normaliserad, vilket skapar besvikelse och bitterhet.

Det är lätt att anta att den andra personens beteende är avsiktligt, att de är själviska, undanhållande och kalla. Men sanningen är, de kanske bara inte vet hur du känner eller vad dina behov är.

Att inte uttrycka dina behov kan få dig att känna dig oviktig och värdelös, och relationen kan kännas misslyckad. Men när du sätter gränser och uttrycker dina behov, lägger du grunden för ömsesidiga och förtroendefulla relationer.

Kom ihåg, det är aldrig för sent att gå från att kämpa med att uttrycka dina behov och dra gränser till ett liv där du känner dig respekterad och värdefull. Du förtjänar det bästa, och det börjar med att sätta dina gränser.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#SättDina Gränser #UttryckDinBehov #KommunikationÄrNyckeln #RespektOchVärde #FörtroendefullaRelationer #DuÄrViktig #DuFörtjänarDetBästa

Livet blir mer intressant när du vet dina gränser

Vill du vara en bra gränssättare? Vill du göra en medveten inre resa och utforska vem du är i ditt gränssättande?

  • Låtsas du som om det finns inga brister utan pekar ut omgivningen som oförstående?
  • Är du en people pleaser?
  • Vill du ha makt genom att alltid ge andra svar på tal?
  • Känns det bra att få omgivningen tyst genom att explodera?
  • Väljer du att bli tyst och tänker ”det är inte lönt att ta den här konflikten”?
  • Blir du hysterisk och hotfull för att få din vilja igenom?
  • Använder du passiv-aggressivitet och lögner?
  • Väljer du att vara gränslös och låter andra styra ditt liv?

Vilken livskvalité har du valt?

Uttryck jag ofta hör av mina klienter är att de känner större FRIHET genom att bli medveten och förbättra sitt gränssättande.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

Att kommunicera sina gränser, sållar bort opålitliga vänner

Vad är okej för dig? Vad är viktigt för dig? Vilka grundvärderingar har du?

Var uppmärksam om du inte blir respekterad, blir du övertalad och börjar tänja på dina gränser och värderingar. Du blir något som du egentligen inte är.

Kram Eva