Är du redo att utforska vilka gränser du har som inte stämmer överens med den du är idag och vilka nya gränser du behöver sätta till din omgivning.

Jag undrar, när du reflekterar över din förmåga att sätta gränser, vilka tankar och känslor väcks inom dig? Är det en längtan efter att bli sedd, hörd och erkänd för den du verkligen är?

Kanske vill du utveckla förmågan att uttrycka dig direkt och lugnt när irritation eller frustration uppstår, i stället för att antingen explodera av ilska, dra dig tillbaka i tystnad eller bli passivt aggressiv?

Det kan vara så att du behöver fokusera på att övervinna gamla vanor som negativt påverkar din livskvalité. Kanske handlar det om att bryta mönstret, av att ständigt överprestera eller ge för mycket av dig själv?

Jag lärde mig tidigt att ilska var något dåligt, vilket ledde till att jag inte kunde uttrycka min ilska direkt. Där och då var min sanning att ilska var ett olämpligt sätt att uttrycka sig på.

Känner du igen dig? Tänk på att varje litet steg du tar mot självförståelse är ett steg mot läkning.

Låt oss växa tillsammans!

Kram Eva

#PersonligUtveckling #SättaGränser #Livskvalité #Samtalsterapi #KroppsfokuseradeBehandlingsmetoder