Undrar du hur en behandlingsplan kan utformas när du kommer till mig?

Tillsammans skapar vi en ”karta” över önskvärd utveckling. Du hittar och formulerar de nya egenskaper och förhållningssätt som leder till ett liv med högre livskvalitet. Utifrån resultatet kan vi forma ett kontrakt som blir ett styrdokument för den fortsatta behandlingen.  Vilka inre- och yttre hinder finns? Kort- och långsiktiga mål.  Jag rekommenderar att du skriver dagbok under tiden. Vill du att vi formulerar ett kontrakt om vad du vill uppnå till nästa gång vi ses så gör vi det. Vid varje tillfälle ingår en kroppsfokuserad behandling.

Möjliga teman vid våra träffar:

 • Smärta, värk, stelhet
 • Kroppskännedom
 • Livshändelser
 • Grundaffekter
 • Kost, träning
 • Bruk, missbruk
 • Ekonomi
 • Relationer
 • Kommunikation
 • Avspänning, kroppsscanning, meditation
 • Återhämtning, reflektion

Träff 10 Avslutning och utvärdering

 • Då – Nu – Sedan

Totalt antal tillfällen är cirka 10, varje tillfälle varar mellan 60 – 90 minuter.

Kontakta mig för mer information eller tidsbokning tel. 070 – 557 72 14.

Välkommen!

Eva