Här kan du läsa mer om mitt sätt att arbeta

Traumabearbetning enligt Body Empowerment-modellen: Hämta här

Har du varit utsatt för våld, övergrepp, mobbing eller annat trauma som att leva under svår stress under lång tid?

Att inte kunna fly, protestera eller göra motstånd mot sin förövare skapar känslor av vanmakt. Den känslan kan vara så överväldigande och omfattande, att alla möjliga slags reaktioner och försök till bearbetning uppstår samtidigt. Det är som att ett larm har startat i kroppen, beredskapen finns men sambandscentralen bryter samman. Denna beredskap fortsätter att vara aktiverad, kroppen ”förstår inte” att faran är över. Kanske känner du igen den känslan?

Våga Vilja Må Bra

Att vilja stärka dig själv: Hämta här

Vilken riktning är den rätta för dig? Det är bara du som vet vad du vill prioritera? Vad vill du ha mer av? Vad vill du ha mindre av? Vad i ditt liv ger dig kraft, mod, glädje och andra må bra-resurser? Vad i ditt liv gör dig trött, energilös, irriterad och får dig att må dåligt, du blir något du inte vill vara, varken för dig eller din omgivning.